De orthopedagogenpraktijk richt zich op de diagnostiek en behandeling van
• leerproblemen
• gedragsproblemen
• sociaal-emotionele problemen
• ontwikkelingsproblemen
bij kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.

Klik hieronder voor informatie betreffende onderzoek, begeleiding en trainingen.

Onderzoek

Begeleiding

Voor scholen:

Onderzoek voor scholen

Tevens bieden wij remedial teaching (bijles) betreffende (begrijpend) lezen, spelling en rekenen aan basisschoolleerlingen.