Aanbod

De orthopedagogenpraktijk richt zich op de diagnostiek en behandeling van:

  • leerproblemen
  • gedragsproblemen
  • sociaal-emotionele problemen
  • ontwikkelingsproblemen bij kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.

Diagnostiek/ onderzoek heeft een cliënten-stop, voor de locatie Beek en Gennep.

Informatie betreffende onderzoek, begeleiding en trainingen

Onderzoek

Begeleiding

Voor scholen:

Onderzoek voor scholen
Tevens bieden wij remedial teaching (bijles) betreffende (begrijpend) lezen, spelling en rekenen aan basisschoolleerlingen.