Begeleiding

Wij bieden begeleiding of behandeling aan kinderen en jongeren. Meestal in samenwerking met ouders en/of school.

Klachten of problemen waarmee wij uw kind kunnen helpen zijn:

Gedrags- en aandachtsproblemen (thuis en/of op school)
Angsten (sociale angst/ paniek)
Faalangst
Pieker- en dwangklachten
Depressieve klachten
Eetproblemen
Studie- en leerproblemen
Sociale problemen (verlegenheid/ geen vriendjes/ slachtoffer zijn van pestgedrag)
Hoogbegaafdheid
Verwerking van een traumatische gebeurtenis (bijvoorbeeld; bij overlijden/ ongeval/ echtscheiding/ ziekenhuis opnames)
Burn-out gerelateerde klachten
De behandelingen worden veelal gedaan middels Cognitieve Gedragstherapeutische interventies, Oplossingsgerichte interventies of Aandachtsgerichte Cognitieve Therapie.

Afhankelijk van het probleem, wordt samen met u en de cliënt, gekozen welke vorm van begeleiding/therapie ingezet zal gaan worden.