Onderzoek

Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de oorzaak van de leer-, ontwikkeling en gedragsproblemen van uw kind.
Op basis van de intake wordt, in overleg met de ouders/verzorgers, een onderzoeksplan opgesteld. Deze is afhankelijk van de hulpvraag, de leeftijd van uw kind en eerder afgenomen onderzoek bij het kind.

Er zijn verschillende onderzoeken mogelijk:
Psychologisch onderzoek
Tijdens het psychologisch onderzoek proberen wij antwoord te geven op vraag:
Wat is er met mijn kind aan de hand? Wijzen de gedragsproblemen van uw kind op een specifiek sociaal-emotionele ontwikkelingsproblematiek? Er wordt gekeken naar de persoonlijkheidskenmerken van uw kind, de sociale inzichten, mogelijke angsten en de competentiebeleving van uw kind.

Didactisch onderzoek
Wat is het didactisch niveau van uw kind op het gebied van lezen, spellen en rekenen. Is er sprake van een achterstand en is deze te verklaren.

Intelligentieonderzoek
Wat zijn de cognitieve mogelijkheden van uw kind. Het intelligentieniveau van uw kind wordt bepaald en er wordt gekeken naar de sterke en zwakke kanten in het intelligentieprofiel.

Meerbegaafdheidonderzoek
Is er sprake van een ontwikkelingsvoorsprong op cognitief gebied en wat zijn de consequenties hiervan voor het functioneren van uw kind thuis en op school. Er wordt gekeken naar intellectuele capaciteiten, de werkhouding, het creatieve vermogen en de sociale ontwikkeling van uw kind.

Schoolkeuzeonderzoek
Welk voortgezet onderwijs is het meest geschikt voor uw kind.

Dyslexie- en dyscalculie onderzoek