Klachtenregelement

Waar mensen met elkaar werken, kunnen misverstanden ontstaan of fouten worden gemaakt.
Ondanks ons streven naar goede kwaliteit en dienstverlening, kan er ook bij ons iets verkeerd gaan.
Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens of bent u ontevreden. Bijvoorbeeld over de hulp
die u krijgt, de bejegening door een van de medewerkers of de rekening.
Wij zien klachten als mogelijkheid om onze zorg te verbeteren. Dus heeft u vragen of klachten, laat
het dan weten! Wij zullen ons best doen om aan een oplossing te werken.

Wat kunt u doen:

Een klacht indienen bij uw  orthopedagoog
Een rechtstreeks gesprek met uw orthopedagoog bij wie u in behandeling bent, is vaak
de snelste weg tot een oplossing. U kunt ook bellen of een brief schrijven naar die persoon. Uw
klacht wordt altijd serieus genomen.

Een klacht indienen bij een andere orthopedagoog van onze praktijk
Wanneer u het moeilijk vindt om met uw eigen behandelaar over uw klacht te spreken of het
gesprek naar uw idee niet het gewenste effect heeft gehad, kunt u een andere
orthopedagoog van onze praktijk inschakelen. Dat kunt u doen door een brief te schrijven of te
bellen. Deze orthopedagoog zal zowel met u als met uw behandelaar gaan praten.
Vervolgens zal er dan zo spoedig mogelijk naar een oplossing worden gezocht.

U kunt met een klacht terecht bij Novo