Werkwijze

De OrthoPedagogenPrakijk

De OrthoPedagogenPrakijk biedt door de manier van werken toegankelijke transparante hulpverlening. Wij streven naar persoonlijke aandacht en goede communicatie rondom uw kind. Wij vinden het belangrijk dat kinderen, ouders en scholen zich gehoord voelen.

Aanmelding

Voor vragen, informatie en/of aanmelding kunt u ons bellen of mailen

Mailen is ook mogelijk. Ons adres: info@doppnijmegen.nl
Telefoonnummer: 06-19 60 10 29/ 024-8488721

Intake

Na het telefonisch contact en de bespreking van de hulpvraag wordt een intakegesprek gepland. Voorafgaand aan het intakegesprek worden aanmeldingsformulier en vragenlijsten opgestuurd. Hierin wordt gevraagd naar de ontwikkelingsgeschiedenis van uw kind. Dit is van belang voor een goede voorbereiding van het intakegesprek.
Het intakegesprek vindt plaats met beide ouders (indien mogelijk) of verzorgers en uw kind. Tijdens het intakegesprek wordt de hulpvraag verder uitgewerkt en de ingevulde vragenlijsten besproken. Indien van toepassing worden verdere afspraken gepland.

Onderzoek

Een standaard onderzoek omvat:
Intakegesprek, 1 of 2 dagdelen onderzoek/ testafname, adviesgesprek en schriftelijke rapportage.
Afhankelijk van de hulpvraag, eerder onderzoek en mogelijk andere beschikbare gegevens is het onderzoek meer of minder uitgebreid.
Observatie van u kind in de schoolsituatie, gesprekken met leerkracht/ intern begeleider of andere externe hulpverleners kunnen eveneens deel uitmaken van het onderzoek.
Onderzoek vindt meestal plaats in onze praktijkruimte maar kan, indien mogelijk, ook op school plaatsvinden.

Behandeling

Na het intakegesprek kan er een behandeling/ begeleiding plaatsvinden. Hierin wordt gewerkt aan het doel dat uw kind wilt bereiken. In de behandeling wordt met name gebruik gemaakt van technieken uit de cognitieve gedragstherapie, zoals registratie, gedachten onderzoeken, ontspanningstechnieken en EMDR. Meer informatie over cognitieve gedragstherapie vindt u op de website van de Vereniging voor Gedrags en Cognitieve therapie; VGCT.
De behandeling bestaat onder andere uit uitleg, verwerven van inzicht en aanleren van nieuwe vaardigheden.

Rapportage

Ter afronding van het onderzoek vindt een adviesgesprek plaats en ontvangt u een schriftelijke rapportage.
De schriftelijke rapportage omvat alle onderzoeksgegevens en de conclusies uit het onderzoek.
In overleg met de ouders worden de resultaten met school en/ of externe instanties besproken.
Indien u een verwijzing van de huisarts heeft, rapporten wij terug aan uw huisarts.